Καλώς ήλθατε στον Ενεργό Δημότη

Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018
    
Αρχική ΥΓΕΙΑ ΑΡΘΡΑ Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

E-mail Εκτύπωση

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες καθιερώθηκε να εορτάζεται στις 3 Δεκεμβρίου από το 1992, επειδή εκείνη την ημέρα η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε το Πρόγραμμα δράσης για τα ΑμΕΑ.

Βιργινία Καβακιώτου. Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Αγίου Δημητρίου. Πηγή πληροφοριών: Στατιστικές, Διαδίκτυο.Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας, σχετικά με τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα άτομα με κινητική ή άλλη αναπηρία. Διότι δεν τίθεται ζήτημα ειδικής, αλλά ισότιμης μεταχείρισης. Ισότιμης στάσης απέναντι σε όλους τους πολίτες.
O πολιτισμός και η ποιότητα ζωής μιας κοινωνίας συνδέονται άμεσα με τον σεβασμό των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων. Η καταπολέμηση του κοινωνικού ρατσισμού και ο σεβασμός της διαφορετικότητας του άλλου επιβάλλει την ισότιμη αντιμετώπιση και την φροντίδα των ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και άλλων κοινωνικών κατηγοριών που πλήττονται από τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Στην προσπάθεια των ατόμων με αναπηρία να ζήσουν τη ζωή τους ως πλήρεις οντότητες, καθοριστική αναδεικνύεται η ανάπτυξη θετικών στάσεων απέναντι στην «κατάσταση» της αναπηρίας εκ μέρους του κοινωνικού συνόλου: όλοι εμείς, ως υπεύθυνα και ευαισθητοποιημένα άτομα της κοινωνίας, που εμπνέεται από ανθρωποκεντρικές αξίες οφείλουμε να στεκόμαστε δίπλα τους με σεβασμό, αγάπη και ενδιαφέρον, αναγνωρίζοντάς τους ως φυσικό μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης, που δεν στερείται το δικαίωμα συμμετοχής στη ζωή και τη δημιουργική έκφραση.
Στα άτομα που έχουν ειδικές ανάγκες παρέχεται ειδική αγωγή και ειδική επαγγελματική εκπαίδευση, η οποία επιδιώκει:
την ολόπλευρη και αποτελεσματική ανάπτυξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και ικανοτήτων τους, την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και την ψυχολογική υποστήριξη των ίδιων αλλά και των οικογενειών τους, την κινητοποίηση του ατόμου,
την ένταξή του στην παραγωγική διαδικασία και την αλληλοαποδοχή του με το κοινωνικό σύνολο.
Οι άνθρωποι με αναπηρία δεν χρειάζονται το στείρο ενδιαφέρον μας. Υπάρχουν  ΑΜΕΑ ευφυή, εξαιρετικά ικανά , που  χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερες δεξιότητες που τα καθιστούν πολύτιμους συνεργάτες στο κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον. Υπάρχουν  ΑΜΕΑ που διαπρέπουν στην επιστήμη, στις τέχνες, στον αθλητισμό, παρά τις δυσκολίες που συναντούν.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ
– ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ – ΟΡΟΙ

Α.   Με λίγα λόγια, θα λέγαμε ότι «Άτομο με Ειδικές Ανάγκες»είναι αυτός που δυσκολεύεται ή αδυνατεί να απολαύσει όσα η κοινωνία μας προσφέρει και ταυτόχρονα δεν μπορεί και ο ίδιος να προσφέρει όσα θα ήθελε στην κοινωνία και στον εαυτό του. Οι αιτίες για τις παραπάνω δυσκολίες είναι οι διαφορές, που έχουν αυτά τα άτομα σε σχέση με τα άλλα άτομα. Γιατί όμως αυτές οι διαφορές εμφανίζονται σαν μειονεξίες ή ειδικές ανάγκες;
Από τα παρακάτω θα μπορέσουμε εύκολα να συμπεράνουμε ότι ο όρος «Άτομα με Ειδικές Ανάγκες» είναι έννοια σχετική και αφορά περισσότερο το κοινωνικό περιβάλλον και το πως αυτό αντιμετωπίζει και συμπεριφέρεται σε κάθε ξεχωριστό μέλος της, παρά το άτομο με ιδιαιτερότητες καθ’  αυτό.
Αν ένας από μας λοιπόν έχει μυωπία παράδειγμα, σαφώς διαφέρει από τον πολύ κόσμο. Αυτή η διαφορά είναι ταυτόχρονα και ειδική ανάγκη μέχρι να επέμβει η επιστήμη με τους κατάλληλους φακούς ή τις νέες τεχνικές λέιζερ που χρησιμοποιούνται σήμερα όλο και περισσότερο.
Ένας βαρήκοος, με την ιδιαιτερότητά του είναι ΑΜΕΑ μέχρι να φορέσει ακουστικά. Ένα άτομο με κινητικές δυσκολίες, παρ' όλη την ιδιαιτερότητά του, είναι Άτομο χωρίς Ειδικές Ανάγκες, αν του εξασφαλιστεί η πρόσβαση στους χώρους και τα μέσα, που είναι βατά για όλους τους άλλους (πεζοδρόμια, είσοδοι και έξοδοι οικημάτων και διαφόρων άλλων κτιρίων, διασκευασμένα Ι.Χ. και λεωφορεία, ειδικοί τηλεφωνικοί θάλαμοι, κλπ)
Ένας κωφός "δεν είναι" Άτομο με Ειδικές Ανάγκες όταν βρίσκεται ανάμεσα σε ανθρώπους που γνωρίζουν έστω και στοιχειωδώς τη νοηματική γλώσσα.
Τέλος, ακόμα και ένα νοητικά στερημένο άτομο θα έχει πολύ λιγότερες ειδικές ανάγκες σε ένα προστατευμένο και φιλικό περιβάλλον, όπου θα καλύπτονται οι ανάγκες του και θα του προσφέρονται τα κατάλληλα μέσα για την σωστή και εναρμονισμένη διαβίωσή του.
Αν κατανοήσουμε λοιπόν όλοι μας την έννοια αυτή, των ΑΜΕΑ και γενικότερα των χαρακτηριστικών τους, σίγουρα θα μπορέσουμε να κάνουμε πολλά πράγματα που θα οδηγήσουν στην πλήρη και ισότιμη ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην κοινωνία.
Β. Ένας άλλος ορισμός είναι ο ακόλουθος: Άτομα με Ειδικές Ανάγκες είναι τα άτομα που παρουσιάζουν κάποιες ανικανότητες ή αδυναμίες λόγω φυσικής, ψυχικής ή νοητικής ανεπάρκειας, οι οποίες μέσω του περιβάλλοντος εμφανίζονται ως αναπηρίες και μπορούμε να τα κατηγοριοποιήσουμε ως εξής:
Άτομα με μόνιμη ανικανότητα: τα οποία είναι οι κινητικά ανάπηροι, οι τυφλοί και γενικά οι αμβλύωπες, οι κωφοί, όσοι έχουν δυσκολία στην αντίληψη, την επικοινωνία και την προσαρμογή και τα άτομα που πάσχουν από διάφορες ασθένειες όπως αρτηριοσκλήρυνση, επιληψία, ανεπάρκεια νεφρού, ρευματικές παθήσεις, καρδιοπάθειες κλπ.
Άτομα με παροδική ανικανότητα: τα οποία μπορεί να είναι τραυματίες, παροδικά ασθενείς κλπ.
Γ. Άτομο με ειδικές ανάγκες ή μειονεκτικό άτομο είναι αυτό που υποφέρει από οποιαδήποτε συνεχιζόμενη ανικανότητα του σώματος, του πνεύματος ή της προσωπικότητας.

1. Ποσοστό των ΑΜΕΑ

Σύμφωνα με μελέτη της Eurostat (Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) το ποσοστό των ατόμων με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σύγκριση με το σύνολο του πληθυσμού είναι περίπου 12%, με διαφορές μεταξύ των κρατών – μελών, από 9,3% στην Ελλάδα μέχρι 15,3% στην Ισπανία.
Για την Ελλάδα, επίσημα στοιχεία για τα ΑΜΕΑ προέρχονται από δύο κυρίως πηγές :
Στην Απογραφή Πληθυσμού του 1991 που διενήργησε η ΕΣΥΕ καταγράφηκαν συνολικά 267.003 ΑΜΕΑ, οι μισοί περίπου από τους οποίους είναι χρόνια πάσχοντες (π.χ. καρδιοπαθείς, νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς, κλπ.). Το 87% των ΑμεΑ που καταγράφηκαν διαβιούν σε νοικοκυριά, ενώ το υπόλοιπο 13% διαβιεί σε συλλογικές κατοικίες (π.χ. κέντρα ημερήσιας φροντίδας, νοσοκομεία, κλπ.).
Στο πλαίσιο της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, από το  2002, το ποσοστό του πληθυσμού της χώρας που έχει κάποια αναπηρία ή αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας αγγίζει το 18,2%, ενώ περισσότερα από τα μισά άτομα βρίσκονται σε ηλικίες άνω των 65 ετών.
Όσον αφορά τα παιδιά με ειδικές ανάγκες , οι οικογενειακοί φροντιστές, που ως επί το πλείστον είναι οι ίδιοι οι γονείς αυτών των ατόμων , ασχολούνται με σοβαρά ζητήματα και υπό δύσκολες συνθήκες. Eίναι επιτακτική η ανάγκη να χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής από τις εθνικές  αρχές, οι οποίες θα πρέπει να τους υποστηρίζουν στο δύσκολο έργο τους».
 
2. Δικαιώματα των ΑΜΕΑ

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν δικαιώματα, όπως και όλοι οι άνθρωποι, που έχουν κωδικοποιηθεί ως εξής:
• Το άτομο με ειδικές ανάγκες έχει τα ίδια βασικά δικαιώματα με τους άλλους πολίτες της ίδιας χώρας και της ίδιας ηλικίας.
• Το άτομο με ειδικές ανάγκες έχει δικαίωμα σε ανάλογη ιατρική περίθαλψη, σωματική αποκατάσταση και εκπαίδευση, για να μπορέσει να αναπτύξει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις ικανότητες και δεξιότητές του, ανεξάρτητα από το βαθμό της αναπηρίας του. Κανένα καθυστερημένο άτομο δεν πρέπει να στερείται τις υπηρεσίες αυτές με το αιτιολογικό ότι συνεπάγονται μεγάλες δαπάνες.
• Ανάλογα με τις ικανότητές του, έχει δικαίωμα να συμμετέχει στην παραγωγική διαδικασία και την επαγγελματική απασχόληση, καθώς και το δικαίωμα σε οικονομική ασφάλεια και αξιοπρεπές επίπεδο ζωής.
• Έχει δικαίωμα συμμετοχής στην κοινωνική ζωή. Αν χρειαστεί περίθαλψη σε ίδρυμα, θα πρέπει να έχει οικογενειακό χαρακτήρα και να βρίσκεται όσο το δυνατό πιο κοντά στη μόνιμη κατοικία του μειονεκτικού ατόμου.
• Αν παραστεί ανάγκη, δικαιούται να έχει κηδεμονία, ικανή να προστατεύει την προσωπική του ευημερία και να ικανοποιεί τα ενδιαφέροντά του.
• Έχει το δικαίωμα να προστατεύεται από εκμετάλλευση, κατάχρηση, καταπίεση ή από κατώτερης ποιότητας θεραπεία. Όταν προσάγεται σε δίκη, έχει το δικαίωμα σε νόμιμη υπεράσπιση, που πρέπει να στηρίζεται πάνω σε δίκαιη εκτίμηση του βαθμού της υπευθυνότητάς του.
• Αν εξαιτίας της σοβαρότητας του μειονεκτήματός του δεν είναι σε θέση να διεκδικήσει μόνο του  τα δικαιώματά του, η διαδικασία για την τροποποίηση ή την άρνηση των δικαιωμάτων του να προϋποθέτει κατάλληλη νομική προστασία, που θα εξασφαλίζει το άτομο αυτό από κάθε κατάχρηση, εκμετάλλευση ή καταπίεση και θα βασίζεται σε εκτίμηση της κοινωνικής ωριμότητάς του, από εμπειρογνώμονες που έχουν τα απαραίτητα προσόντα.
• Κυρίως το άτομο με ειδικές ανάγκες πρέπει να έχει το σεβασμό των συνανθρώπων του.

AMEA: Αθέατοι πολίτες;

Τα AMEA δεν είναι αθέατοι πολίτες κι  «έχουν το δικαίωμα» να συμμετέχουν ισότιμα στην κοινωνία και στην εργασία.
• Aναπηρία δε σημαίνει ανικανότητα.
Όλοι οι άνθρωποι έχουν ίσο δικαίωμα στη διαφορετικότητα.
• H αναπηρία είναι ένα ζήτημα που είναι απόλυτα συνδεδεμένο με τα ανθρώπινα και τα κοινωνικά δικαιώματα.
• Όλα τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα καθώς επίσης και οι θεμελιακές ελευθερίες είναι αναπαλλοτρίωτα και ασκούνται από όλους τους πολίτες με βάση τη διαφορετικότητά τους.
• Kάθε άτομο έχει γεννηθεί ίσο και έχει τα ίδια κοινωνικά δικαιώματα στη ζωή και στην πρόνοια, στην εκπαίδευση, στην ανεξάρτητη διαβίωση, σε ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και στην ενεργό συμμετοχή σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής και της δημιουργικής δραστηριότητας.
• Tα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν το ίδιο δικαίωμα με τους άλλους πολίτες για πλήρη και ισότιμη συμμετοχή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας μας, καθώς επίσης και της E. Ε. .
• Kάθε άμεση διάκριση ή άλλη αρνητική διακριτική αντιμετώπιση ενός ατόμου με ειδικές ανάγκες αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων.
• Πρέπει να διασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες για τα άτομα με ειδικές ανάγκες μέσω της εξάλειψης όλων των κοινωνικών και νομικών εμποδίων, τα οποία αποκλείουν ή περιορίζουν την πλήρη συμμετοχή στη δουλειά, στην κοινωνία και στη ζωή.
• Tα άτομα με ειδικές ανάγκες αντιμετωπίζουν τρεις μορφές άδικης διάκρισης ―άμεση διάκριση, έμμεση διάκριση και «άνισα βάρη» ― που δημιουργούνται από κοινωνικούς και νομικούς περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στην άσκηση των δικαιωμάτων τους.
• Tα άτομα με ειδικές ανάγκες, μέσω των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων, έχουν δικαίωμα στην πλήρη και ισότιμη συμμετοχή στα κέντρα λήψης των αποφάσεων για ζητήματα που τους αφορούν.
• Kάθε ευνομούμενη κοινωνία και πολιτεία οφείλει να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο πολιτικής, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και ανεμπόδιστη, από τα άτομα με ειδικές ανάγκες, άσκηση των κοινωνικών τους δικαιωμάτων,  έτσι που να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν πληρέστερη κοινωνική ένταξη της προσωπικής τους ανάπτυξης συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής και πνευματικής τους εξέλιξη.
Θεωρώ σημαντικότατη την κοινωνική ευαισθησία και τη μέριμνα για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι  έτυχε να γεννηθούν με κάποια αναπηρία ή παρουσίασαν μετά ένα πρόβλημα υγείας που δεν επέλεξαν να έχουν. Για μια σύγχρονη κοινωνία με ανθρώπινο πρόσωπο προβάλλει επιτακτική η αξίωση :
• Να καλλιεργούμε και να αξιοποιούμε τις δεξιότητες του καθενός  o Να σεβόμαστε τις ιδιαιτερότητες και τη διαφορετικότητα  o Να δημιουργούμε ευκαιρίες για όλους o Να παρέχουμε τη δυνατότητα στους μαθητές με σωματικά προβλήματα και τις οικογένειές τους να πορεύονται ισάξια στη ζωή ανάμεσα στους συνανθρώπους τους ώστε να υπάρχει ικανοποίηση στην προσωπική και κοινωνική ζωή  o Να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες ώστε να ανατραπούν στερεότυπα, συμπεριφορές και προκαταλήψεις.
Σήμερα η αναπηρία αναγνωρίζεται διεθνώς ως ένα ζήτημα που συνδέεται άρρηκτα με το σεβασμό και την άσκηση των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες.

ΑΜΕΑ

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟ FORUM

Διαφήμιση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:


Για άμεση ενημέρωση συμπληρώστε το email σας για να εγγραφείτε στο Newsletter του ΕΝΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΗ.

Αναζήτηση άρθρων

Συνδεδεμένοι

Έχουμε 75 επισκέπτες συνδεδεμένους

Γιορτάζουν